chuyên mục: Cần mua đất Mỹ Phước 3

Cần mua lô L65 đường NE8 Mỹ Phước 3

Cần mua lô L65 đường NE8 Mỹ Phước 3

Cần mua lô L65 đường NE8 Mỹ Phước 3. Diện tích cần mua từ 100m2 đến 300m2. Ưu tiên lô góc. Đất Mỹ Phước 3 Bình Dương. Tôi cần mua tất cả các lô như: Lô L, lô J, lô K, lô H, lô I, lô F, lô G.  Mua gấp lô L55, lô L33, lô L17,… Chi tiết »

Cần mua lô L59 Mỹ Phước 3 giá cao

Cần mua lô L59 Mỹ Phước 3 giá cao

Cần mua lô L59 Mỹ Phước 3 giá cao. Diện tích cần mua từ 100m2 đến 300m2. Ưu tiên lô góc. Cần mua đất Mỹ Phước 3. Mua tất cả các lô như: Lô L, lô J, lô K, lô H, lô I, lô F, lô G.  Đặc biệt mua gấp lô L55, lô L33, lô L32, lô… Chi tiết »

Cần mua lô i20 Mỹ Phước 3

Cần mua lô i20 Mỹ Phước 3 giá tốt nhất

Cần mua lô i20 Mỹ Phước 3 giá tốt nhất. Diện tích công ty mua từ: 150m2 đến 600m2 hoặc lớn hơn cũng được. Thu mua đất Mỹ Phước 3, tại Tất cả các lô L, lô J, lô K, lô H, lô I, lô F, lô G. QUYẾT ĐỊNH NGAY. Cần mua gấp lô i20, lô… Chi tiết »

Công ty cần mua lô i29 Mỹ Phước 3

Công ty cần mua lô i29 Mỹ Phước 3

Công ty cần mua lô i29 Mỹ Phước 3. Diện tích công ty mua từ: 150m2 đến 600m2 hoặc lớn hơn cũng được. Công ty mua đất Mỹ Phước 3, tại Tất cả các lô L, lô J, lô K, lô H, lô I, lô F, lô G. QUYẾT ĐỊNH NGAY. Cần mua gấp lô i20, lô i19,… Chi tiết »

Cần mua lô i19 tại Mỹ Phước 3

Cần mua lô i19 tại Mỹ Phước 3

Cần mua lô i19 tại Mỹ Phước 3. Cần mua đất nền Mỹ Phước 3. Tất cả các lô L, lô J, lô K, lô H, lô I, lô F, lô G. QUYẾT ĐỊNH NGAY. Diện tích từ: 150m2 đến 450m2. Mua gấp lô i20, lô i10, lô i11, lô i5, lô i8, lô i9,  lô… Chi tiết »

Mua bán lô i21 Mỹ Phước 3

Mua bán lô i21 Mỹ Phước 3 giá tốt

Mua bán lô i21 Mỹ Phước 3 giá tốt. Chúng tôi chyên thu mua đất Mỹ Phước 3. Tất cả các lô L, lô J, lô K, lô H, lô I, lô F, lô G. Không hạn chế số lượng. Diện tích từ: 150m2 đến 900m2. Và mua gấp lô i5, lô i8, lô i9, lô… Chi tiết »

Cần mua lô i43 Mỹ Phước 3 bình dương

Cần mua lô i43 Mỹ Phước 3 Bình Dương

Cần mua lô i43 Mỹ Phước 3 Bình Dương. Chuyên mua bán đất Mỹ Phước 3. Tất cả các lô L, lô J, lô K, lô H, lô I, lô F, lô G. Không hạn chế số lượng. Diện tích từ: 150m2 đến 900m2. Và mua gấp lô i40, lô i41, lô i45, lô i46, lô… Chi tiết »

Cần mua lô i40 mỹ phước 3 giá cao

Cần mua lô i40 Mỹ Phước 3 giá cao

Cần mua lô i40 Mỹ Phước 3 giá cao. Chuyên mua bán đất Mỹ Phước 3. Tất cả các lô L, lô J, lô K, lô H, lô I, lô F, lô G. Không hạn chế số lượng. Diện tích từ: 150m2 đến 600m2. Và mua gấp lô i59, lô i51, lô i39, lô i36, lô… Chi tiết »

Cần mua đất khu i mỹ phước 3

Cần mua đất khu i Mỹ Phước 3

Cần mua đất khu i Mỹ Phước 3. Đặc biệt mua gấp đất đường NE2, đường DE4, đường DI3, đường DI4, đường DI1, đường DI2, đường NI18. Cần mua lô i15, lô i24, lô i59, lô i51, lô i39, lô i36, lô i38, lô i67, lô i65, lô i67, lô i68, lô i54, lô i40,… Chi tiết »

Cần mua lô i6 Mỹ Phước 3 giá cao

Cần mua lô i6 Mỹ Phước 3 giá cao

Cần mua lô i6 Mỹ Phước 3 giá cao. Cần mua lô i15, lô i24, lô i59, lô i51, lô i39, lô i36, lô i38, lô i67, lô i65, lô i67, lô i68, lô i54, lô i40, lô i42, lô i54 thuộc Mỹ Phước 3. và các lô i đường lớn và đường nhỏ khác…. Chi tiết »