chuyên mục: Cần mua đất Mỹ Phước 3

Cần mua lô H39 Mỹ Phước 3 giá cao

Cần mua lô H39 Mỹ Phước 3 Giá cao

Cần mua lô H39 Mỹ Phước 3 Giá cao. Diện tích từ: 150m2 đến 900m2. Cần mua lô H39 hướng Nam, Cần mua lô H39 hướng Bắc.  Ưu tiên mua nhanh lô H1, lô H2, lô H5, lô H10, lô H3, lô H4, lô H2, lô H9, lô H39, lô H12, lô H19 Tôi cần mua… Chi tiết »

Cần mua lô H13 Mỹ Phước 3

Cần mua Lô H13 Mỹ Phước 3

Cần mua Lô H13 Mỹ Phước 3. Diện tích từ: 150m2 đến 900m2. Cần mua Lô H13 hướng Nam, Cần mua Lô H13 hướng Bắc.  Ưu tiên mua nhanh lô H1, lô H2, lô H5, lô H10, lô H3, lô H4, lô H2, lô H9, Lô H13, lô H12, lô H19 Do tôi có nhu cầu… Chi tiết »

Cần mua lô H11 Mỹ Phước 3

Cần mua lô H11 Mỹ Phước 3

Cần mua lô H11 Mỹ Phước 3. Diện tích từ: 150m2 đến 900m2. Cần mua lô H11 hướng Nam, mua lô H11 hướng Bắc. Ưu tiên mua nhanh lô H1, lô H10, lô H3, lô H4, lô H2, lô H9, lô H11, lô H12, lô H13. Do tôi có nhu cầu cần mua gấp khu H… Chi tiết »

Cần mua lô H2 Mỹ Phước 3 giá cao

Cần mua lô H2 Mỹ Phước 3 giá cao

Cần mua lô H2 Mỹ Phước 3 giá cao. Diện tích từ: 150m2 đến 600m2. Có mua nhà lô H2 hướng đông hoặc hướng Tây đều được. Cần mua lô H2 hướng Đông, mua lô H2 hướng tây. Do không quan trọng hướng. Ưu tiên mua nhanh lô H1, lô H10, lô H3, lô H4, lô… Chi tiết »

Cần mua lô G33 Mỹ Phước 3 giá tốt

Cần mua lô G33 Mỹ Phước 3 Giá tốt

Cần mua lô G33 Mỹ Phước 3 Giá tốt. Đặc biệt mua gấp đất đường NE3 như lô G13, lô G5, lô G35, lô G33 thuộc Mỹ Phước 3. Mua đất Mỹ Phước 3, tất cả các lô L, J, K, H, I, F, G. Diện tích từ: 150m2 đến 900m2. Và mua nhanh các lô… Chi tiết »

Cần mua lô G19 Mỹ Phước 3

Cần mua lô G19 Mỹ Phước 3

Cần mua lô G19 Mỹ Phước 3. Đặc biệt mua gấp lô G19, lô G20, lô G21, lô G23 và các lô G khác. Chuyên mua đất Mỹ Phước 3, tất cả các lô L, J, K, H, I, F, G. Diện tích từ: 150m2 đến 1.500m2. Và mua nhanh các lô G1, lô G2, lô… Chi tiết »

Cần mua lô G6 đối diện trường học

Cần mua lô G6 đối diện trường học

Cần mua lô G6 Mỹ Phước 3. Đặc biệt mua gấp đất đường NE3 như lô G13, lô G5, lô G35, lô G6 thuộc Mỹ Phước 3. Cần mua đất Mỹ Phước 3, tất cả các lô L, J, K, H, I, F, G. Diện tích từ: 150m2 đến 1.500m2. Và mua nhanh các lô G1,… Chi tiết »

Cần mua lô G36 Mỹ Phước 3 giá cao

Cần mua lô G36 Mỹ Phước 3 Giá cao

Cần mua lô G36 Mỹ Phước 3 Giá cao. Đặc biệt mua gấp đất đường NE3 như lô G13, lô G5, lô G35, lô G36 thuộc Mỹ Phước 3. Cần mua đất Mỹ Phước 3, tất cả các lô L, J, K, H, I, F, G. Diện tích từ: 150m2 đến 900m2. Và mua nhanh các… Chi tiết »

Cần mua lô G3 Mỹ Phước 3

Cần mua lô G3 Mỹ Phước 3

Cần mua lô G3 Mỹ Phước 3. https://canmuadatmyphuoc3.net Cần mua đất Mỹ Phước 3, tất cả các lô L, J, K, H, I, F, G. Diện tích từ: 150m2 đến 900m2. Và mua nhanh các lô G1, lô G2, lô G3, lô G4, lô G5, G6, lô G19, lô G20, lô G21, lô G23, lô G35,… Chi tiết »

Cần mua lô G13 Mỹ Phước 3 giá cao

Cần mua lô G13 Mỹ Phước 3 giá cao

Cần mua lô G13 Mỹ Phước 3 giá cao. Cần mua đất Mỹ Phước 3, tất cả các lô L, J, K, H, I, F, G. Diện tích từ: 150m2 đến 900m2. Và mua nhanh các lô G1, lô G2, lô G3, lô G4, lô G5, G6, lô G19, lô G20, lô G21, lô G23. Cần… Chi tiết »