Nhà đất nổi bật
 • Cần mua lô G1, lô G2, lô G3, lô G4, lô G6, lô G13, lô G20, lô G35, lô G36

  Cần mua lô G1, lô G2, lô G3, lô G4, lô G6, lô G13, lô G20, lô G35, lô G36

  Cần mua lô G1, lô G2, lô G3, lô G4, lô G6, lô G13, lô G20, lô G35, lô G36. Chuyên thu mua đất Mỹ Phước 3. Mua tất cả các lô L, J, K, H, I, F, G. Diện tích từ: 150m2 đến 600m2. Và mua nhanh các lô G14, lô G15, lô G16, lô… Chi tiết »

  • Diện tích:
  • Giá:
  • Vị trí:
 • Cần mua đất lô G Mỹ Phước 3

  Cần mua đất lô G Mỹ Phước 3

  Cần mua đất lô G Mỹ Phước 3. Cần mua gấp đất Mỹ Phước 3, Mua số lượng lớn. Mua tất cả các lô L, J, K, H, I, F, G. Đặc biệt mua gấp tất cả các vị trí thuộc lô G. Ưu tiên mua gấp lô G19, lô G20, lô G21, lô G22,… Chi tiết »

  • Diện tích:
  • Giá:
  • Vị trí:
 • Cần mua nhà đường NE8 Mỹ Phước 3

  cần mua nhà đường NE8

  Cần mua nhà đường NE8 Mỹ Phước 3, Bình Dương. Cần mua nhà lô L67, lô K1, lô K2A, lô K2B, lô L64, lô L65, Lô J55, lô J56, lô J53, lô J54 thuộc đường NE8. Diện tích từ: 150m2 đến 450m2. Đặc biệt mua gấp nhà đường NE8, kể cả nhà xây thô, nhà yến,… Chi tiết »

  • Diện tích:
  • Giá:
  • Vị trí:
 • Cần mua nhà đất lô J53 Mỹ Phước 3

  Cần mua nhà đất lô J53

  Cần mua nhà đất lô J53 Mỹ Phước 3, Bình Dương. Cần mua lô J49, lô J50, lô J51, lô J52, lô J54, lô J23, lô J24, lô J27, lô J28, lô J29, Lô J30, lô J22, lô J15, lô J47, lô J48, lô J21, lô J40, lô J41, lô J42. Diện tích từ: 150m2 đến 600m2…. Chi tiết »

  • Diện tích:
  • Giá:
  • Vị trí:
 • Cần mua lô J25 đường DJ5 Mỹ Phước 3

  Cần mua lô J25

  Cần mua lô J25 đường DJ5 Mỹ Phước 3, Bình Dương. Giá tốt nhất. Cần mua lô J23, lô J24, lô J27, lô J28, lô J29, Lô J30, lô J22, lô J15, lô J47, lô J48, lô J21, lô J40, lô J41, lô J42, lô J49, lô J50, lô J53. Diện tích từ: 150m2 đến 600m2. Vị… Chi tiết »

  • Diện tích:
  • Giá:
  • Vị trí:
 • Cần mua lô L30 đối diện trường học

  Cần mua lô L30

  Cần mua lô L30 đối diện trường học, Mỹ Phước 3. Cần mua lô L31, lô L32, lô L33, lô L39, Lô L14, lô L16, lô L17, lô L18, Và mua gấp lô L55, lô L57, lô L45, Lô L53, Lô L44, Lô L40, Lô L38, Diện tích từ: 150m2 đến 900m2. Vị trí Lô L30 hướng Đông, lô L30… Chi tiết »

  • Diện tích:
  • Giá:
  • Vị trí:
 • Cần mua lô L43 Mỹ Phước 3 giá cao

  Cần mua lô L43

  Cần mua lô L43 Mỹ Phước 3 giá cao. Thanh toán trong ngày. Cần mua lô L39, Lô L14, lô L16, lô L17, lô L18, lô L55, lô L57, lô L45, Lô L53, Lô L44, Lô L40, Lô L38,  Diện tích từ: 150m2 đến 900m2. Vị trí Lô L43 hướng Nam, mặt tiền đường N17, và Lô L43 hướng… Chi tiết »

  • Diện tích:
  • Giá:
  • Vị trí:
 • Mua bán lô L32 đường DL14

  Cần mua lô L32

  Mua bán lô L32 đường DL14, Mỹ Phước 3. Cần mua lô L45, Lô L53, Lô L44, Lô L40, Lô L38, Lô L39, Lô L14, lô L16, lô L17, lô L18, lô L55, lô L57. Diện tích từ: 150m2 đến 600m2. Vị trí Lô L32 hướng Đông, mặt tiền đường DL14, và Lô L32 hướng Tây, mặt tiền… Chi tiết »

  • Diện tích:
  • Giá:
  • Vị trí:
 • Cần mua lô L46 Mỹ Phước 3

  Cần mua lô L46

  Cần mua lô L46 Mỹ Phước 3, Bình Dương. Cần mua lô L55, lô L57, lô L45, Lô L53, Lô L44, Lô L40, Lô L38, Lô L39, Lô L14, lô L16, lô L17, lô L18. Diện tích từ: 150m2 đến 600m2. Vị trí Lô L46 hướng Đông, mặt tiền đường DL16, và lô L46 hướng Tây,… Chi tiết »

  • Diện tích:
  • Giá:
  • Vị trí:
 • Cần mua lô i50 Mỹ Phước 3

  Cần mua Lô H26 Mỹ Phước 3 đường DE1

  Cần mua Lô i50 Mỹ Phước 3, Bình Dương.  Cần mua Lô i54, lô i58, lô i47, lô i43, lô i59, i39, lô i38, lô i32, lô I30, lô I42, lô I18, lô I19, Lô I3, lô I7. Diện tích từ: 150m2 đến 600m2. Mua bán Lô i50 hướng Nam, mặt tiền đường Vành Đai 4,… Chi tiết »

  • Diện tích:
  • Giá:
  • Vị trí:
 • Cần mua lô i36 Mỹ Phước 3

  Cần mua lô i36 hướng nam

  Cần mua lô i36 Mỹ Phước 3, Bình Dương. Cần muaLô i39, lô i38, lô i32, lô I30, lô I42, lô I18, lô I19, Lô I3, lô I7, lô I28, Lô I36, lô I20, lô I69, lô i29, lô I67, lô I51, lô I59, lô I29, ô I43, lô I17, lô I21, và các lô… Chi tiết »

  • Diện tích:
  • Giá:
  • Vị trí:
 • Cần mua lô i65 đường DE4

  Cần mua lô i65 hướng đông

  Cần mua lô i65 đường DE4, Mỹ Phước 3. Cần mua lô I67, lô I51, lô I59, lô I29, ô I43, lô I17, lô I21, Lô I30, lô I42, lô I18, lô I19, Lô I3, lô I7, lô I28, lô I65, lô I20, lô I69, lô i29, và các lô i đường lớn và đường… Chi tiết »

  • Diện tích:
  • Giá:
  • Vị trí:
 • Mua bán lô i41 Mỹ Phước 3

  Mua bán lô i41

  Mua bán lô i41 Mỹ Phước 3. Cần mua Lô I3, lô I7, lô I28, lô I65, lô I67, lô I51, lô I59, lô I29, ô I43, lô I17, lô I21, Lô I30, lô I42, lô I18, lô I19, lô I20, lô I69, lô i29, và các lô i đường lớn và đường nhỏ khác…. Chi tiết »

  • Diện tích:
  • Giá:
  • Vị trí:
 • Cần mua lô J24 Mỹ Phước 3 giá cao

  cần mua lô J24 Mỹ Phước 3

  Cần mua lô J24 Mỹ Phước 3 giá cao. Hoặc Mua các lô J23, lô J25, lô J27, lô J28, lô J29, Lô J30, lô J22, lô J15, lô J47, lô J48, lô J21, lô J40, lô J41, lô J42, lô J49, lô J50, lô J53. Và các lô J khu vắng như: lô J1,… Chi tiết »

  • Diện tích:
  • Giá:
  • Vị trí:
 • Cần mua lô J48 đường DJ5

  Cần mua lô J48

  Cần mua lô J48 đường DJ5, Mỹ Phước 3, Bình Dương. Hoặc Mua các lô J24, lô J25, lô J27, lô J28, lô J29, Lô J30, Mỹ Phước 3 đều đươc. Diện tích cần mua từ: 150m2 đến 600m2. Bán gấp Lô J48 hướng Đông trong khu đô thị Mỹ Phước 3 Bình Dương. Mua đất… Chi tiết »

  • Diện tích:
  • Giá:
  • Vị trí:
Trang 7 trên 9« Trang đầu...56789